content.php - BEGIN
content.php - END
content.php - BEGIN

Kurs i Revit Architecture

img_introduction_thumb6

Jag går under hösten en distanskurs i BIM-baserade programmet Revit Architecture, vid Högskolan i Dalarna. Tanken är att jag ska lära mig programmet bättre och att vi så småningom ska köpa in en licens till Silverark. Med Revit Architectrue kommer Silverark bland annat kunna erbjuda bättre visualiseringstjänster, smidigare ritningshantering för till exempel bygglov och mer detaljerad planering. Med hjälp av programmet blir arkitektarbetet också effektivare och därmed också, i längden, billigare för kunden.

content.php - END