content-single.php - BEGIN

Malaysiabygget

Jag får hela tiden nya bilder från bygget i Malaysia och det är alltid spännande att öppna mailen och se vad som har hänt sedan sist.

Kollage 1A

Ny kant har gjutits i anslutning till områdets entré.

Tomten bredvid Hammars bygge har köpts av Volvo. De håller nu också på att bygga en fabrik och de har kommit en bra bit på stommen.

Lamellerna monteras…

…och det blir snyggt!

Kollage 2A

Det har skett en del misstag längs med vägen. Senast vi var nere upptäckte vi att det gjutits en platta framför fabriken, där det egentligen skulle planteras gräs.

Väggkontakter för el, telefon och nätverk monterades för högt och fick därför flyttas ner, till positionen de var tänkta att sitta på.

Ett av de största misstagen som gjorts är att fel innertak monterats. Här håller det rätta innertaket, med bra akustikvärde, på att sättas upp.

Visst fick vi kämpa för att få aggregaten till luftkonditioneringen gömda på taket, men det blev som vi ville. Dock är taket, som ses ovanför ett problem. Det kallas för jack roof och hjälper till att ventilera verkstaden. Vi ifrågasatte om det var tvunget att vara så högt och det behövde det, enligt rekommendationen, men när det är monsunregn, blåser och skvätter vattnet rakt ner i verkstaden. Eventuellt kommer plåtar att sättas upp längsmed taket, för att förhindra så mycket väta som möjligt.

Kollage 3A

Det är mycket detaljarbete kvar på bygget. Målning av brunnslock,

skrapning av fogar i verkstadsgolvet,

målning av påkörningsskydd och utjämning av möten mellan golv och väggar.

Trappstegen ser mycket bättre ut efter slipning och ytbehandlingen. Den röda färgen är inte längre lika framträngande.

Kollage 4A

Marcus har lagt mycket energi på de rostfria plåtar som ska monteras emellan fönsterna. De är tillverkade i Sverige, då det blev billigare så och levererade till Malaysia i containers. Här anländer de äntligen till bygget…

…och monteras på plats.

Muren är färdig och Hammar-skyltarna uppmonterade.

Några hammarliftar står redan parkerade i verkstaden.

content-single.php - END