content.php - BEGIN

En ny förskola i Lerum

När jag gjorde mitt examensarbete som avslutning på min arkitektutbildning, handlade det om förskolor. Jag ägnade mycket tid åt att sätta mig in i förskolans värld; intervjuade pedagoger, åkte på studiebesök, deltog i en konferens och läste på. Jag avslutade arbetet med att rita ett grundläggande förslag på hur en förskola på en tomt i Stenkullen, Lerums kommun, skulle kunna utformas för att passa en modern pedagogik.

Nedan följer några sidor ur examensrapporten. Är Du intresserad av att få tillgång till hela rapporten kontakta mig på hedvig@silverark.se. Du får också gärna höra av Dig om Du är arkitekt med ett förskoleuppdrag eller har andra frågor angående mitt examensarbete.

 

Kollage 1 - H ex.arb.

Kollage 2 - H ex.arb.

Kollage 3 - H ex.arb.

Kollage 4 - H ex.arb.

Kollage 5 - H ex.arb.

Kollage 6 - H ex.arb.

content.php - END
content.php - BEGIN
content.php - END