content-single.php - BEGIN

Att timra

Kollage - Att timra

Under min utbildning arbetade jag en sommar, som hantlangare på ett bygge. Villan som byggdes om och till var timrad och även tillbyggnaden timrades. Det var oerhört spännande och lärorikt och jag är väldigt fascinerad av timrade hus. I det här fallet gjordes timret i ordning och byggdes ihop i en stor hall uppe i Dalarna. Sedan märktes det upp, packades ihop och skickades iväg, så att vi på plats kunde ”pussla ihop det stora pusslet” och täta det med lin.

En positiv sak med timmerhus är just att de faktiskt, relativt lätt, går att flytta. Det är en bra sak om man ser det ur ett hållbarhetsperspektiv!

content-single.php - END