content-single.php - BEGIN

Pålning i Malaysia

Kollage - My - site progress pålning

Bygget av Hammars fabrik i Malaysia är i full gång, med fokus på pålning av marken. Pålningen är en stor del av bygget eftersom tomten ligger på gammal flodbädd och är relativt instabil.

Två ingenjörer inspekterar pålningsarbetet.

När pålningen är klar, görs ett statiskt lasttest.

Lasttestet sker under överinseende av ingenjörerna.

content-single.php - END