content-single.php - BEGIN

Det går fort framåt på bygget i Malaysia

Medan vi njutit av semestern här i Sverige har bygget i Malaysia fortgått. Nedan ses några bilder från de senaste två månadernas byggprocess.

Kollage - MY Site progress 52 ny

Väggarna på kontoret består av en gjuten betongstomme med murat tegel emellan betongpelarna. Detta är det mest ekonomiska sättet att bygga på i Malaysia, där arbetskraften är billig.

Formarna iordninggjorda för att gjuta trappan från verkstaden upp till verkstadspersonalens utrymmen.

Byggnaden börjar få sina rätta proportioner!

Hålet för den stora septiktanken görs i ordning.

Under de senaste dagarna har man börjat bygga muren mot områdets framsida. Utrymmet som inte murats kommer täckas med ett genomsiktligt stålstaket, för att uttrycket mot vägen skall bli trevligare och öppnare.

 

content-single.php - END