content.php - BEGIN

Snickeri- och designutbildning på HDK Steneby

Kollage - Steneby, låda

Efter mina första tre år på Chalmers, läste jag ett år på HDK Steneby, i Dalsland, som är en del av Göteborgs universitet. Då jag både ville lära mig snickra och designa möbler och jag var mer oerfaren på snickerifronten än på designfronten, utformades ett specialår åt mig där jag var med i de olika klassernas projekt; ettan, tvåan, trean och master. Stenebyskolan var mycket tillmötesgående och flexibel inför mina önskemål. Första riktiga snickeriprojektet bestod i att handsinka en låda. Efter mycket koncentration, pill och några kasserade trästycken, blev det en låda. Är faktiskt mycket stolt över den!

 

content.php - END
content.php - BEGIN

Det blir inte alltid ett hus…

DSC_0811

För att ta hjälp av en arkitekt behöver inte alltid målet vara att det ska bli ett hus. En arkitekt kan hjälpa Dig med att reda ut tankarna på ett hus, en tillbyggnad, en tomt, inredning, en friggebod, en altan och mycket mer! Har Du frågor, tankar och funderingar är Du alltid välkommen att höra av Dig till oss på Silverark Arkitekter. Kan vi inte hjälpa Dig kan vi ofta ge en hänvisning om vem Du kan vända Dig till. Vi kan också hjälpa innan Du väljer att köpa en fastighet, hur ett intressant hus skulle kunna gå att bygga ut, var på en tomt det skulle passa att lägga ett hus, och så vidare.

Bara för att man kontaktar en arkitekt behöver det inte betyda att det resulterar i ett hus och visst kostar det en slant att anlita en arkitekt. Detta är dock ofta väl investerade pengar och klokt att göra tidigt, innan för många beslut är tagna, och ibland innan Du ens äger Din fastighet!

content.php - END
content.php - BEGIN

Det går fort framåt på bygget i Malaysia

Medan vi njutit av semestern här i Sverige har bygget i Malaysia fortgått. Nedan ses några bilder från de senaste två månadernas byggprocess.

Kollage - MY Site progress 52 ny

Väggarna på kontoret består av en gjuten betongstomme med murat tegel emellan betongpelarna. Detta är det mest ekonomiska sättet att bygga på i Malaysia, där arbetskraften är billig.

Formarna iordninggjorda för att gjuta trappan från verkstaden upp till verkstadspersonalens utrymmen.

Byggnaden börjar få sina rätta proportioner!

Hålet för den stora septiktanken görs i ordning.

Under de senaste dagarna har man börjat bygga muren mot områdets framsida. Utrymmet som inte murats kommer täckas med ett genomsiktligt stålstaket, för att uttrycket mot vägen skall bli trevligare och öppnare.

 

content.php - END
content.php - BEGIN

Attefallshus

Style: "Portrait B&W - low key"

Sedan 2:e juli i år gäller nya regler för komplementhus på fastigheter. Regeringen beslutade att det så kallade Attefallshuset (uppkallat efter Stefan Attefall) ska få byggas utan bygglov. Huset får uppta maximalt 25 kvm. och vara maximalt fyra meter högt. Planerar man att lägga huset närmare än fyra och en halv meter från tomtgräns krävs att berörda grannar tillfrågas.

Även om inte bygglov krävs för ett attefallshus behöver kommunen få in en bygganmälan, innehållande bland annat ritningar över det tilltänkta huset.

Läs mer här!

Behöver Du hjälp med ritningar till Ditt attefallshus? Välkommen att höra av Dig till oss på Silverark, så hjälper vi Dig!

Bild: Pressen

content.php - END
content.php - BEGIN
content.php - END
content.php - BEGIN

Arbetet i Malaysia går fint

Bilder tagna av byggkontrollanten, Mr. Sia ramlar kontinuerligt in i min mailbox. Mr. Sia är en mycket bra medarbetare och byggföretaget vi arbetar tillsammans med, Waicon, har hittills också varit mycket bra. Nedan syns några bilder som kommit under den senaste månaden.

Kollage - 50 MY site progress

Formar för kontorets grundbalk håller på att tillverkas.

För de mindre byggnaderna, som vakthuset, pålar man med Bakau-stammar.

Stålpelare och stålbalkar levereras till bygget.

Verkstadstakets fackverksbalkar är på plats. I förgrunden syns början på första kontorsvåningen.

Andra kontorsvåningen börjar ta form.

content.php - END
content.php - BEGIN
content.php - END
content.php - BEGIN

En ny förskola i Lerum

När jag gjorde mitt examensarbete som avslutning på min arkitektutbildning, handlade det om förskolor. Jag ägnade mycket tid åt att sätta mig in i förskolans värld; intervjuade pedagoger, åkte på studiebesök, deltog i en konferens och läste på. Jag avslutade arbetet med att rita ett grundläggande förslag på hur en förskola på en tomt i Stenkullen, Lerums kommun, skulle kunna utformas för att passa en modern pedagogik.

Nedan följer några sidor ur examensrapporten. Är Du intresserad av att få tillgång till hela rapporten kontakta mig på hedvig@silverark.se. Du får också gärna höra av Dig om Du är arkitekt med ett förskoleuppdrag eller har andra frågor angående mitt examensarbete.

 

Kollage 1 - H ex.arb.

Kollage 2 - H ex.arb.

Kollage 3 - H ex.arb.

Kollage 4 - H ex.arb.

Kollage 5 - H ex.arb.

Kollage 6 - H ex.arb.

content.php - END
content.php - BEGIN

Redovisning av Examensarbete

Agnes ex.arb. 1

Agnes ex.arb. 2

Som jag tidigare berättat här, så har jag varit med som extrahandledare för ett examensarbete. Igår var det dags för redovisning och det gick galant!

Resultatet av examensarbetet är ett magasin där Agnes beskrivit arkitektyrket från många olika vinklar. Magasinet innehåller intervjuer med arkitekter som utvecklat sig åt olika håll efter sin utbildning; allt från några unga tjejer som startat ett alldeles eget företagskoncept inom arkitektur till etablerade arkitekter som Gert Wingårdh. Här finns också tips och idéer och många spännande tankar.

Ett magasin för Dig som är, håller på att utbilda Dig till eller funderar på att utbilda Dig till arkitekt.

Vill Du ha ett exemplar av magasinet kan Du höra av Dig till mig:

hedvig@silverark.se

eller direkt till Agnes:

hejregina@gmail.com

 

content.php - END
content.php - BEGIN

Pålning i Malaysia

Kollage - My - site progress pålning

Bygget av Hammars fabrik i Malaysia är i full gång, med fokus på pålning av marken. Pålningen är en stor del av bygget eftersom tomten ligger på gammal flodbädd och är relativt instabil.

Två ingenjörer inspekterar pålningsarbetet.

När pålningen är klar, görs ett statiskt lasttest.

Lasttestet sker under överinseende av ingenjörerna.

content.php - END